XENON bendradarbiavimas

Be tamsiosios materijos ieškojimo, mokslininkai iš tarptautinio XENON bendradarbiavimo, apimančio 3 CNRS / IN2P3 laboratorijas, padarė stebėtiną atradimą. Savo XENON1T detektoriuje jie pirmą kartą stebėjo ksenon-124 atomų skilimą. Ypač retas įvykis, nes šio branduolio pusinės eliminacijos laikas, laikas, reikalingas pusei mėginio branduolių suirti, buvo įvertintas milijonu milijardų kartų didesniu nei visatos amžius. „Nature“ paskelbtas pasaulio rekordas.

Visatos amžius yra apie 13 milijardų metų, tai neįsivaizduojamas laikas pagal žmogaus standartus – vis dėlto, palyginti su kai kuriais fiziniais procesais, tai tik trumpas momentas. Yra radioaktyvių branduolių, kurie skyla daug ilgesnėmis laiko skalėmis. Tarptautinė mokslininkų komanda tiesiogiai matavo ilgiausią pusinės eliminacijos periodą. Naudodami XENON1T detektorių, daugiausia naudojamą tamsiosios medžiagos tyrimams, mokslininkai pirmą kartą galėjo stebėti Xenon-124 atomų skilimą. Proceso pusperiodis yra laikas, po kurio pusė mėginio radioaktyviųjų atomų sunyko. Išmatuotas „Xenon-124“ pusinės eliminacijos laikas yra maždaug milijoną milijardų kartų ilgesnis nei amžiaus visata – pasaulio rekordas. Dėl to pastebėtas radioaktyvus skilimas vadinamasdvigubas elektroninis fiksavimasXenon-124, rečiausias procesas, pastebėtas visatoje. „Tai, kad mes galėjome stebėti šį procesą, tiesiogiai parodo, koks galingas yra mūsų aptikimo metodas, įskaitant signalus, kurie sklinda ne iš tamsiosios medžiagos“, sako profesorius Christianas Weinheimeris iš Miunsterio universiteto (Vokietija), kur didžioji dalis tyrimo buvo padaryta. Be to, naujajame rezultate taip pat pateikiama informacija apie tolesnius neutrino tyrimus – lengviausius iš visų elementariųjų dalelių, kurių prigimtis dar nėra iki galo suprasta. „XENON1T“ yra bendras eksperimentinis projektas, kuriame dalyvauja apie 160 mokslininkų iš Europos, JAV ir Artimųjų Rytų.). Rezultatai buvo paskelbti mokslo žurnale „Nature“. Didelius materialinius išteklius Prancūzijos komandos skyrė dėka CNRS / In2p3, Luaros Luaros ir Il de Franso regionų indėlio.

 

Labai jautrus tamsiosios medžiagos detektorius

Italijos SGDS laboratorija, kurioje šiuo metu mokslininkai ieško tamsiosios medžiagos dalelių, yra maždaug 1500 metrų žemiau Gran Sasso masyvo, saugioje nuo radioaktyvumo, galinčio sukelti melagingus signalus. Teoriniai modeliai numato, kad tamsioji materija labai retai turėtų „susidurti“ su detektoriaus atomais. Ši prielaida yra pagrindinė veikiant XENON1T detektoriaus principui: jo centrinę dalį sudaro maždaug metro ilgio cilindrinė talpykla, kurioje –35 ° C temperatūroje yra 3500 kilogramų skysto ksenono xenon lemputes . Kai tamsiosios medžiagos dalelė sąveikauja su ksenono atomas, jis perduoda energiją atomo branduoliui, kuris vėliau sužadina kitus ksenono atomus. Tai veda prie silpnų ultravioletinių spindulių signalų skleidimas, kurie nustatomi naudojant labai jautrius šviesos jutiklius, esančius viršutinėje ir apatinėje cilindro dalyse. Tie patys jutikliai taip pat aptinka minimalų susidūrimo metu išsiskiriantį elektros krūvį.

Šis naujas tyrimas rodo, kad XENON1T detektorius taip pat gali išmatuoti kitus retus fizikinius reiškinius, pavyzdžiui, dvigubą elektronų gaudymą. Norint suprasti šį procesą, būtina žinoti, kad atomo branduolys paprastai susideda iš teigiamai įkrautų protonų ir neutralių neutronų, kuriuos supa keletas atominių kriauklių, kurias užima neigiamai įkrauti elektronai. Pavyzdžiui, „Xenon-124“ turi 54 protonus ir 70 neutronų. Dvigubo elektronų gaudymo metu du branduolio protonai vienu metu „užfiksuoja“ du elektronus iš vidinio atomo apvalkalo, transformuojasi į du neutronus ir išskiria du neutrinus. Kiti atominiai elektronai persitvarko, kad užpildytų dvi skyles vidiniame apvalkale. šiame procese išsiskiriančią energiją neša rentgeno spinduliai ir vadinamieji Augerio elektronai. Tačiau šiuos signalus labai sunku aptikti, nes dvigubas elektronų gaudymas yra labai retas procesas, kurį slepia visur esančio „įprasto“ radioaktyvumo signalai.

Matavimas

Taip XENON bendradarbiavimas atliko šį matavimą: rentgeno spinduliai, atsirandantys dėl dvigubo elektronų surinkimo skystame ksenone, sukūrė pirmąjį šviesos signalą ir laisvuosius elektronus. Elektronai buvo perkelti į dujomis užpildyto detektoriaus viršų, kur jie sukūrė antrą šviesos signalą. Laiko skirtumas tarp dviejų signalų yra laikas, per kurį elektronai pasiekia detektoriaus viršų. Mokslininkai naudojo šį intervalą ir jutiklių, matuojančių signalus, informaciją, kad rekonstruotų dvigubo elektronų surinkimo padėtį. Skilimo metu išsiskyrusi energija buvo išskaičiuota iš dviejų signalų stiprumo. Visi detektoriaus signalai buvo įrašyti daugiau nei per vienerius metus, tačiau iš pradžių jų nebuvo pastebėta, nes eksperimentas buvo atliktas aklas. Tai reiškė, kad mokslininkai negalėjo gauti duomenų apie nukentėjusį energetikos regioną, kol nebus baigta analizė, kad būtų užtikrinta, jog asmeniniai lūkesčiai neturės įtakos tyrimo rezultatams. Išsamiai supratus visus svarbius foninių signalų šaltinius paaiškėjo, kad 126 duomenyse pastebėtus įvykius iš tikrųjų sukėlė dvigubas elektronų „Xenon-124“ užfiksavimas. užtikrinti, kad asmeniniai lūkesčiai neturėtų įtakos tyrimo rezultatams. Išsamiai supratus visus svarbius foninių signalų šaltinius paaiškėjo, kad 126 duomenyse pastebėtus įvykius iš tikrųjų sukėlė dvigubas elektronų „Xenon-124“ užfiksavimas. užtikrinti, kad asmeniniai lūkesčiai neturėtų įtakos tyrimo rezultatams. Išsamiai supratus visus svarbius foninių signalų šaltinius paaiškėjo, kad 126 duomenyse pastebėtus įvykius iš tikrųjų sukėlė dvigubas elektronų „Xenon-124“ užfiksavimas.

Naudodami šį pirmąjį matavimą, fizikai apskaičiavo šio proceso ypač ilgą pusinės eliminacijos periodą – 1,8 × 10 22 metų. Rezultatai rodo, kaip gerai XENON1T detektorius gali aptikti retus procesus ir atmesti foninius signalus. Nors du neutrinai yra išskiriami kaip dvigubo elektronų surinkimo proceso dalis, mokslininkai dabar taip pat gali ieškoti dvigubo elektronų surinkimo be neutrinų, o tai galėtų išaiškinti svarbius klausimus apie neutrinų prigimtį.

Būsena ir perspektyva

 

XENON1T registravo duomenis nuo 2016 m. Iki 2018 m. Gruodžio mėn., Kur vėliau jie buvo nutraukti. Mokslininkai šiuo metu atnaujina eksperimentą naujam „XENONnT“ etapui, kuris bus tris kartus didesnis už aktyvaus detektoriaus masę. Dėl sumažinto triukšmo lygio detektoriaus jautrumas bus sustiprintas didumo tvarka.

 

Finansavimas

 

XENON eksperimentą finansavo Nacionalinis mokslo fondas, Šveicarijos nacionalinis mokslo fondas, Vokietijos švietimo ir mokslo ministerija (BMBF), Maxas Planckas Gesellschaftas, Vokietijos tyrimų fondas (DFG), Nyderlandų mokslinių tyrimų organizacija, NLeSC, Weizmann Mokslų institutas, I-CORE, Pazy-Vatat, Nematomas pradinio mokymo tinklas, Fundacao para Ciencia ea Tecnologia, Luaros regionas, Knuto ir Alice Wallenberg fondas, Kavli fondas, Abeloe absolventų stipendija ir Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

Jungtys

I asked 200, 82 replied, 36 unique responses. : SEO

Off-page SEO strategy

– Get press backlinks

The best SEO strategy is to focus on getting more authoritative backlinks. HARO is one practical means to that. This allows me to get valuable media coverage from high-traffic websites that are great for branding. Aside from being free, the audiences I get are organic. And organic audiences tend to become more loyal customers. – Marcus Clarke from Searchant.co, Ashish Goswami from 21Twelve Interactive, Neal Taparia from Spider Solitaire Challenge

– Write round-up articles

You should at least have an idea about what your audience would want to read. What’s next is to do serve it to your audience. Do your research and round up amazing resources from around the web and include them in a well-written, good-looking blog article.

Alternatively, you can round up experts (like this) and create a super epic article including insight from experts (everyone loves that). – Inspired by Sam Shepler from Testimonial Hero

This will not only allow your audience to read what they want but you can also do email outreach to those you linked and ask for a social share or a link back. – Inspired by Saurabh Jindal from Talk Travel

– Perform offsite blogging (commonly known as guest post)

A technique that is widely avoided and known to have a negative impact. But not for me. Writing guest posts for third-party websites has been very successful in driving traffic to my site. It’s a simple barter – quality content for a quality link. I simply write a piece of article that is relevant to their audience and include a link back to my website. That way, whatever traffic that comes to them is also driven to my page. What I love the most is it not only boosts my website’s ranking but it works as a free ad driving traffic from other sites. – Israel Gaudette from LinkTracker Pro, Catherine Way from Prime Plus Mortgages, Forrest McCall from Don’t Work Another Day, Malte Scholz from Airfocus

– Reach out to relevant bloggers

To build links, you have to do some serious outreach work. Find blogs that have written articles in a similar area, and email them to suggest that they link to your incredibly relevant article. For businesses in competitive industries, link building is a must if you want to outrank your competitors. – Andy Cabasso at Postaga

– Create quality content and outreach (aka skyscraping)

Instead of contacting every site on the web to ask for a guest post, we identify the big players in the industry that are actual brands with blogs. Then, we spend weeks crafting a piece of epic content with data, statistics, unique graphics, etc. When we pitch a guest post to them with the content we’ve created, they almost always say yes. This secures us such great backlinks that we, thankfully, don’t have to do a lot of link building. – Alex Williams at The Website Flip, Jacob from FitzDesignz, Brian Robben from Robben Media

– Use Google My Business

Invest in GoogleMyBusiness optimization. You need to contribute often via posts, offers, and videos. This will push your rankings in the map pack. – me

– Broken link building

My best SEO strategy is finding broken links by using Ahrefs. I look for the links that I could replace in the needed category. After I have found some, I will create a new article that could replace the old broken link, unless I already don’t have the suitable one. The next step is to inform the publisher about their broken link with my new valuable link. It is not only beneficial for me but also for the publisher because broken links on the page are a bad experience for users and can also negatively affect SEO. – Jete Nelke from Food Docs

– Find hidden gems by Ahrefs Content Explorer

– Appear on podcasts

Step 1. First, we search for podcasts that we want to appear on, and that is relevant. We brainstorm ‘keywords’ to try to narrow down which podcast our target audience would be listening to. These keywords can be people, or broader topics such as ‘Millennials’, ‘Finances’, etc. And once we have our list, we type into google “TOPIC” inurl: podcast’. This gives us a base list to work off.

Step 2. We need to be able to get in contact with these people who are associated with the Podcast – ideally the email address of the host. There are tools available online such as Hunter.io, Voila Norbert, RocketReach who will help source these email addresses for you.

Step 3. Send that pitch! One of the things that we like to do when sending out outreach emails is timing the end of these emails. We find that these emails have a better chance of being responded to when if we were to send them in the afternoon – either just before or after lunch.

We avoid sending them in the morning as that tends to get lost in the avalanche of emails that comes through to a person’s inbox overnight. Additionally, like with any other outreach emails we send, we only send 3 times to the same email address – we mostly get responses in the 2nd or 3rd email we send out.

If we don’t get any response, we move on to the next email for the same company/podcast that we found in step 2.

Step 4. When you’ve successfully managed to reach out to someone who is interested in what you have to say – record that podcast!

Step 5. Share and promote the podcast with the world – it’ll be rude not to.

Step 6. If the podcast host hasn’t linked to your website already, reach out to them with a follow-up email thanking them for letting you appear as a guest, and kindly ask for a backlink

– David Toby at Pathfinder Alliance

Content SEO strategy

– Create E.A.T. content

E-A-T stands for expertise, authority, and trustworthiness. Google no higher rank just good, engaging content. Now, they are concerned that a piece of content that ranks is unreliable and can damage the potential searcher. This is especially relevant in the YMYL (your money or your life scene). You see sites in the health space, law space, or financial space having issues with Google algorithm updates because their information may be unverified. Google is requesting that sites present their expertise, authority, and trustworthiness. Google goes into great detail about how to measure if a site or page has the qualities needed to reap a good E-A-T rating. – Andrei Vasilescu from DontPayFull, Cyrus Yung from Ascelade, Brack Nelson at Incrementors SEO Services, Greg Birch from StoreSpace

– Focus on long-tail keyword

This is common knowledge in SEO but its success is easy and impactful that it deserves a mention. By the time you join the SEO game, your competitors would have already dominated the top money keywords. You are now presented with two choices: Go big, challenge them with a massive amount of investment, or go small, wait for your chance to overpower their site.

Although long-tail keywords have a much smaller audience, they are much more specific, less competitive, and will therefore appeal to a more attainable audience. To give you an example, if our firm only used short-tail keywords like “law firms”, this would appeal to a large audience that could have varying needs and expectations and will also be competing with all the other content which uses them.

If we use long-tail keywords like “law firms Virginia”, you can see how this would appeal to a more specific audience. Using keywords isn’t all about the size of the audience, but rather the potential for a response that you might get from an audience. – Peter Horne at McDonald Injury Law, Omer Reiner from Florida Cash Home Buyers

– Test your funnel

Your content is created with the purpose to drive traffic and eventually, sales. You can forsake the conversion rate game in pursuit of traffic but if you already have a strong presence, you will need to up your conversion rate game.

To make the most of your SEO strategy and increase conversion rates, it is essential to A/B test faster than all your competitors. Constantly be testing and improving every step of your sales funnel. For your website, constantly test new copy on your landing pages. The faster you can test, the faster you will find the best results, and the faster your business will grow. – Ray Blakney at Live Lingua

– Conduct “search intent keyword research” and optimize for it

Let’s say for example that you are a dentist, you might think that ranking for the keyword ‘tooth pain’ is a smart option, but if you actually conduct a search on Google for that term, you’ll see that not one single dentist is ranking for that, as Google has determined that the search intent (what the majority of people actually want to see in the results) are home remedies for getting rid of tooth pain, or what are the causes of tooth pain, etc.

This means if a dentist did not conduct this research, but went ahead and spent their resources trying to rank for this, they are fighting a very difficult uphill battle. It doesn’t take much time to do this research, and can honestly make or break the success of your SEO efforts. It’s important to get it right from the start, otherwise, every other SEO strategy that you implement after that is potentially wasted effort. – Ryan from LandofRugs, Daniel from The Snow Agency, Mark Armstrong from Mark Armstrong Illustration, Joel Shetler from WorkSuites, Nijat Huseynov at TonerBuzz, Charles McMillian from Stand With Main Street, Willie Greer from The Product Analyst, Ernests Embutnieks from World of Tablet, John Webster from Voyagers Travel, Jake Peterson from Atiba, Saad Qureshi from Ivacy

In other words, your content should be answering their search question in an engaging way. Your content should make them want to share and read it. Your content should impress. Your content should be written for humans – Inspired by Edward Eugen from 10Beasts and Perryn Olson from Rex Engineering

– Work on topic clusters

Rather than focusing on keywords, we have decided to instead work with topic clusters, which allows us to more accurately target the needs of our potential clients and appear in organic searches. Yes, some people search keywords, but many still search in sentences and we will be there for those individuals. – Andrew Taylor from Net Lawman

– End the search journey

Create truly comprehensive content that concludes the search journeys. What that means is that after landing on your web page from organic search, the visitors close the tab altogether, versus going back to search or running a new query. There’s no way to define what “comprehensive content” means — that depends on your specific industry and the search intent. But as long as your content fulfills the searchers’ needs — your SEO strategy is bound to succeed. – Vlad Shvets from Paperform

– Improve your readability

Readability is everything. If people are getting to your page but not staying, your page likely needs some improvements. Rich media, writing around a 6th-grade reading level, providing a table of contents with anchor links are just some ways to improve scanning/readability (and subsequently, bounce rate). – Lyamen Savy from 321 Ignition

– Create long-form content

The #1 SEO strategy is to create definitive long-form content. I’m not talking about an article that’s 1,000 words or even 2,000. I’m talking 3000+ words. By creating an ultimate guide, we saw our rankings for the keyword we wanted skyrocket to an average SERP ranking of 1.3. This gargantuan article covers everything a potential buyer would need to know about buying the product. By doing this we created a resource for potential buyers that’s also the perfect resource for external websites to build links to. This led to a tremendous increase in traffic, organic links, and most importantly sales. Content is king! Long live the king! – Asher Weinstein from ProjectorScreen, Felix Bodensteiner from TableLabs

We frequently use original research and data in our content. The data is fact-based and usually displayed in visual charts that tell a story. This makes it easy to convey the findings and it is differentiated from normal text. Uniqueness is the key and it must add distinct value. – Kevin Miller from GR0, Reuben Yonatan from GetVoIP

– Create content pillars

Along the lines of creating long-form content, this SEO specialist has even longer ambitions (pun intended).

My best SEO strategy that has driven significant traffic and clients over the years has been keeping my blog exclusive to pillar posts and interlinking them. I achieve this by comprehensively covering every topic that I discuss, generally 5,000 words or more per blog post where I link back to each one of my previous blog posts. Then, once the post is complete, I go back into my pre-existing blog posts and link to my new one with the anchor text that I want to rank for. – Tanner from Source Approach, John from Roofing Webmasters

– Employ Natural Language Processing (NLP)

The best SEO strategy that we have employed is focusing on Natural Language Processing (NLP). This is writing in a simple, direct manner that Google always understands. This means answering questions by restating the question, cutting down on sentence length, and reducing “personality” in blog posts.

Taking away a lot of the personality from articles (particularly from the beginning of each section) is scary to a lot of clients, who really want to connect with their readers on a personal level. However, Google values NLP because it is simple to understand, it gets straight to the point without wasting the reader’s time, and it answers questions instead of dancing around them. – T. Josiah Haynes from Content Creators Agency, Jeremey Alderman from TechnologyAdvice

– Siloing content

We are doubling down on siloing as a way to rank for more difficult, larger keywords in the long term by organizing and internal linking content in a logical way. The way we have organized these silos is to consider where the reader first lands, where their second click would be, and then their third click. This helps to put content together into groups or silos so that Google understands the relationship between the content and helps our first click page to rank higher, overall, for the most difficult keywords we have ID’d as long-term targets. We use internal linking with focus keywords to help signal to Google the keywords to rank that page for. – Kristine Thorndyke from Test Prep Nerds

– Steal your competitor’s strategy

Nowadays, there are countless platforms you can use to see exactly what your competitors are doing to get traffic. SEMrush and Ahrefs are just two examples that are as powerful as they are affordable. Pick one and then get busy reviewing your competitors’ websites for what keywords they’re successfully targeting and, just as important, what pages they’re using to target them. There’s plenty of room for ingenuity and to improve on what the competition is doing, but if you start from scratch, you’re going to waste a lot of time and money. SEO is a lot simpler when you let your competitors help. – John Greving from IWD Agency

– Flip the intent hierarchy

The best SEO strategy I’ve ever used is to flip the intent hierarchy. Most businesses try to focus on top-of-funnel content. These keywords tend to drive lots of traffic, but also provide very little business value. Instead, you need to first exhaust your middle of funnel and bottom of funnel keywords. These tend to drive little traffic, but that traffic also tends to drive a lot more sales. – Danavir Sarria

– Identify keyword gaps and utilize them

The fastest way to find out what “keyword gaps” your site has is to use a tool like SEMRush, Moz, or Alexa Internet to identify what keywords your site is ranking for. Compare this to the keywords that your top competitors and key industry sites are ranking for. With this, you’ll find your keyword gaps, including whole clusters of keywords that have been blind spots for your company. Use this list to create valuable, SEO-friendly content to attract visits from your target personas. – Tom Treanor from Treasure Data.

Technical SEO strategy

– Adopt mobile-first policy

Google was known to consider the desktop versions of the websites in the search rankings. However, in the first half of 2020, Google has announced its new policy to prioritize the mobile-first indexing for every website in the search results from April 2021.

This means that your website must be fully compatible with any mobile platform if you want it to be ranked on the first page. Your website must be fully surfaced in the most suitable manner on any mobile screen. You might use Google’s mobile-friendly test tool to determine your website’s mobile-friendliness and check how it’s rendering on mobile devices. – Andrei Vasilescu from DontPayFull, Mansi Fatnani from Elsner and Audrey Truitt from My VirtuDesk, April Maccario from AskApril.

– Optimize your crawl budget

Crawl budget means the number of web pages Googlebot crawls and indexes within a particular time frame. If your number of web pages exceeds your website’s crawl budget, Google crawl might not be able to crawl and index your website’s essential pages. If your important pages do not receive organic traffic, you will have no conversion and no business. So a crawling budget is very crucial. The best way to increase the crawling budget is by identifying non-relevant pages from your website, such as tag pages, categories pages, author pages, and block them from the robots.txt file. – Simon Dwight at SDK Marketing.

– Perform internal linking

Linking to other pages or blog posts on your website helps search engines crawl your website. It helps your audience discover more of your content and to know you as a trustworthy and credible source of information. Internal links to other valuable content keep users on your site longer, reducing your bounce rate and increasing your conversion potential. Always think about whether these links are naturally related to your topic and whether they will offer significant value to your readers. – Simon Dwight from SDK Marketing, Aastha Shah from Meet Anshi, Roberto Torres from Turrem.

– Write shorter and compelling meta descriptions

Google has now come back to its previous limit of 155-160 characters for meta-description. Therefore, bidding farewell to longer meta descriptions is a must. When your click-through rate deteriorates, you’re just directly telling Google that your site isn’t trustworthy and will definitely pull your site down in the search engine result pages. To avoid this, you need to write a short but unique description for every page you have.

Make sure to place the most intriguing and compelling descriptions in the first 60 characters. With it, your users will clearly have a glimpse of what’s on your site, and they’re definitely going to click on it directly. The more clicks the better your click-through rate is. The more useful and trustworthy it’ll look to Google, the better SERP ranking you’ll have. – Jeff Walker at Best VPN Canada, William Cannon from Signaturely, James Idayi from Cloudzat

– Write captivating SEO titles

Title tags are what will appear in search results and they are what give users an insight into the content and why it is relevant. With a title tag that includes target keywords and matches the user’s search intent, it is more likely it will be higher in rank. – Mehvish from Zen Media, Tareihk Geter from OSI Affliate Software, Sonya Schwartz from Her Norm

Type your keyword into Google and look at the title tags in the top 5 results. Those title tags are there because they’re getting results (i..e., high CTR). Don’t copy another web page’s title tag but instead see if you can come up with an even better variation. – Rob Powell from Rob Powell Biz Blog

– Improve your page speed

Making sure that your website loads and performs well not only improves your rank on the search engines but will also guarantee that the visitors of your website are given the best experience possible. – Simon Elkjær from avXperten, Justin from JS Interactive, Michelle Devani from lovedevani, Kinjal Vyas from Global Vincitore, Lucas Travis from Inboard Skate, Mark from Shotkit, Monique Gesmundo from Growth Rocket, Tayyab from WPBrigade, JJ Lee from Digital Funnel

This is in line with Google’s newest Core Web Vitals update. The update where they placed an enormous emphasis on on-site experience and how it can dramatically alter your search engine results. You can do this by removing unnecessary CSS, unnecessary plugins, unnecessary code, and over-complicated site animations. Your site should pass the Core Web Vitals test accessible from Google Search Console (they also provide insights into what problems your site has).

– Improve your UX (user experience)

Incorporating UX is an integral part of SEO best practice. Content needs to be easily digestible and written in a way that provides an optimal user experience. This means that writers should avoid long blocks of text, filled with jargon. Headers should help the user understand what different segments of the article are about and provide structured organization. Infographics and images will also play a key role as far as communicating information with the user in an engaging way. – Kimberly Smith from Clarify Capital, Samantha Moss from Romantific, Chris Nutbeen from Nuttifox

– Optimize for voice search

Voice user interface allows users to interact with websites through voice commands so it adds usability and functionality to your site making it accessible to all users including those with limitations and disabilities. One key trend to address and tackle to grow your audience today is that smart speakers and voice search are growing in importance so being able to optimize for voice search will be key to maximize the marketing and advertising opportunities on Siri, Alexa, Google Home, etc.  Are you prepared when customers ask for help like “Alexa ask Nestle for an oatmeal cookie recipe”  or “What is the best Mexican restaurant in London?”  If not, you are missing a big opportunity!  There are always new shiny objects in marketing to distract you, social media and technology are 24/7 but SEO is here to stay whether it is via Google or voice. – Paige Arnof-Fenn from Mavens And Moguls

– Shorten your URLs

The best SEO strategy that has worked wonders for our site is short URLs rich in keywords. Our comparison of short and long URLs revealed that short URLs tend to outperform long ones, and we, therefore, embarked on reworking this. What we focus on is making the URL just the keyword or one targeted keyword plus another word. The effect has been increased backlinks that make our pages rank better. – Harriet Chan from CocoFinder

– Optimize for image SEO

Google images are the second largest search engine by volume (bigger than YouTube even). Optimizing your product images with ALT text is essential to ensuring they rank in product-related image searches. The images link to the product pages where interested parties can purchase easily. Additionally, images are a powerful revenue opportunity via shopping capabilities on social media sites like Instagram and Pinterest. – Kent from Anvil Media

Bonus entry – productivity & mindset

– Organize your workflow

Come up with a list of daily, weekly, and monthly SEO tasks you want to tackle – and make sure you stick to it. It’s all too easy for SEO projects to fall by the wayside in favor of tactics that provide more immediate results, like PPC. But SEO is a long game, so it’s important that you set aside time every day to fuel those long-term results. Whether you’re implementing schema markup or working on a timely blog post, make sure you’re putting in the work to reap the rewards in the months ahead. – Dakota Connell-Ledwon from Skykit

– Think from a different perspective

My top tip for an effective SEO strategy is to be diverse: don’t just use one metric to measure sites for guest posting, don’t use one style of content creation, don’t use one approach to everything. Be adaptive and you will be able to generate a variety of leads and show Google’s algorithm that your site is well-managed and proactive. – Hannah Stevenson from UK Linkology

Visit my profile for the original.

Kiek laisvai samdomų vertėjų šiame poskyryje surado atgalinį susiejimą, kuris nėra toks naudingas? : SEO

Taigi aš nesu laisvai samdomas darbuotojas, dirbu skaitmeninės rinkodaros agentūroje ir esu vienintelis, kuris užsiima SEO veikla, nes daugelis žmonių apie tai neįsivaizduoja. Kaip raktinį žodį viešėjau ir susiejau pagrindinę svetainę „Inkaro“ tekste, bet tai mums netinka. Kadangi mes nesiimame to didelio kliento, mes vis dar mokomės. Ar galite pasakyti, kaip susieti klientus.

404 klaidos 900+. Atliko svetainės auditą ir nustatė: SEO

Neseniai atlikau auditą naudodamas „Ahref“ vienoje savo kliento svetainėje ir sužinojau, kad svetainė gavo daug, daug, daug 404 klaidų ir peradresavo. Tai automatiškai pasakoja apie visos svetainės pertvarkymą, o ne apie gerą.

Aš padariau viską, kad išspręčiau apie 404, bet yra kai kurių puslapių, kurie visiškai dingo ir ištrinti, tačiau jie vis tiek rodomi ataskaitoje. Ką turėčiau daryti su tais?

Žinau, kad „Google“ už bausmę už 404 klaidą pataikė, tačiau vartotojo patirtis yra pagrindinė problema susidūrus su 404.

Redaguoti: pamiršote paminėti, kad svetainėje yra daugiau nei 350 peradresavimų ir įdėtų peradresavimų, nežinote, kaip su tuo susidurti

Japonijos „Honda

Įdomiausias automobilis, kurį šiuo metu gamina „Honda“, nėra atgimęs „ NSX“ ar „ Civic Type R“ ir tikrai nėra vienas iš jo hibridinių hečbekų ar krosoverių. Tai „ Honda S660“ – vidutinio variklio vaikiškas rodsteris su pepsingu varikliu viduryje, galinių ratų pavara ir nuimamu stogu. Ir tu negali jo turėti.

Atsiprašau dėl to.

Negaliu nieko padaryti, kad ištaisyčiau faktą, kad, kaip ir pirmtakas „ Honda Beat“ , „S660“ šiuo metu parduodamas tik Japonijoje. Tačiau tai yra įrodymas, kad „Honda“ tikrai grįžta prie linksmų dalykų ir kad gerų dalykų gali būti mažų, nors kartais ir pakenktų, pakuočių.

Visiškas atskleidimas: Japonijos „Honda“ taip reikalavo, kad važiuotume S660, kad kelioms dienoms paskolino mums vieną su pilnu baku dujų.)

Straipsnio „Honda S660“ iliustracija yra smagiausia, kokią tik galite gauti 25 MPH

Kas tai?

Visų pirma, S660 yra kei automobilis . Iš esmės, tai yra mažų automobilių tipas, kurį Japonijos vyriausybė reguliuoja, kad būtų galima vairuoti automobilį. „Kei“ automobiliai negali būti ilgesni nei 3490 mm (137 colių) arba platesni nei 1400 mm (59 colių) ir turi būti varomi ne didesnio kaip 660cc variklio.

Visa kita priklauso nuo gamintojo. Dauguma „kei“ automobilių yra aukšti „boxy van“ tipo kėbulai, kad būtų kuo daugiau vietos. Visa tai labai protinga, bet tada „Honda“ sukuria ką nors linksmo iš nuobodaus vyriausybės reglamento. Gerai, „Daihatsu“ įveikė juos į rinką su „Copen“, tačiau tai yra priekiniai varomieji ratai, todėl, mano manymu, prastesnė.

Bet štai kodėl jūs, amerikiečiai, negaunate S660 – istoriškai labai nedaug „kei“ automobilių buvo eksportuota į kitas  rinkas. Jie laikomi per mažais ir per mažais, kad galėtų gerai parduoti už Japonijos ribų.

Straipsnio „Honda S660“ iliustracija yra smagiausia, kokią tik galite gauti 25 MPH

„S660“ atitinka visus matmenims keliamus reikalavimus, nes tai yra „kei“ automobilis su 660 kubinių centimetrų trijų cilindrų varikliu, tačiau prie jo pritvirtintas turbo. Galia gaunama labai reguliuojama 64 arklio galia, o jos sukimo momentas yra 76 svarai, visi jie siunčiami į galinius ratus. Galite jį įsigyti naudodamiesi čia išbandytu šešių greičių mechanizmu arba CVT su irklentėmis (kodėl vis dėlto darytumėte tokį dalyką ?!). Didžiausias greitis yra 140 km / h, apie 87 mylių per valandą, o 0-60 mylių per valandą laikas nesvarbus.

Skirtingai nuo savo pirmtako „Beat“, „S660“ yra daugiau „targa“ viršus nei visiškai konvertuojamas. Nuimamą minkštą viršų galima susidėti į „frunk“ skyrių. Uždėjus stogą, daiktams įdėti galima naudoti skyrių, kuriame laikomas stogas. Tačiau nelyginė forma riboja daiktus, kuriuos galite ten įdėti.

Straipsnio „Honda S660“ iliustracija yra smagiausia, kokią tik galite gauti 25 MPH

Kodėl tai svarbu?

„S660“ buvo išleistas 2015 m., Kaip dabartinės „Honda“ sportinių automobilių grupės, kurią sudaro atgimęs „NSX“ ir „Civic Type R“, pirmtakas. Automobilių gamintojas norėjo parodyti, kad vis dar turi savo sportišką mojo. „S660“ savo namų rinkai parodė, kad „Honda“ vis tiek gali pagaminti gerai sukonstruotus ir keistus sportiškus automobilius, kainuojančius mažiau nei 150 000 USD.

Nors užjūrio rinkose, kur šio daikto dydis yra labiau baisus dalykas nei pardavimo taškas, visiškai nesvarbu, kaip gera žinoti, kad „Honda“ vis dar sugeba pagaminti įdomų ir prieinamą sportinį automobilį? Man „S660“ daro tiek pat naudos sportinei „Honda“ reputacijai, kiek bet kuris „R“ ar „NSX“ tipas.

Be to, jei kada nors keliausite į Japoniją, išbandykite tai ir kalbėdami apie vairavimą.

Straipsnio „Honda S660“ iliustracija yra smagiausia, kokią tik galite gauti 25 MPH

Išskirtiniai

Geriausia, kad automobilis yra įdomus faktorius. Nukelti stogą (kas savaime nėra taip sunku, tiesiog atrakinti ir susivynioti) ir išmesti mažą rodsterį kaip skudurinę lėlę buvo tai, kam jis buvo sukurtas, ir tai daro gerai.

Likus savaitei iki pasiimant S660, vairavau „ Mazda MX-5 RF“ . „Honda“ buvo lengviau išmesti už posūkių nei didesnę „Mazda“. Dydis ir valdymas reiškė, kad tai galite padaryti tiesiog bet kur. Man buvo taip pat smagu jį mėtyti aplink kalnų kelią, kaip ir griebiantis aplink miestą bei automobilių stovėjimo aikštelėse.

Straipsnio „Honda S660“ iliustracija yra smagiausia, kokią tik galite gauti 25 MPH

Nusivylimas

Kad ir kaip būtų viliojanti turėti vieną iš jų, tai duoda keletą kompromisų. „Honda“ tikriausiai nenorėjo, kad automobilis pridėtų nereikalingo svorio, todėl įsitikino, kad jame negalėsite turėti jokio bagažo. Žodžiu, nėra vietos bagažui – vienintelė vieta, kur laikyti savo įrangą, yra keleivio sėdynė.

Straipsnio „Honda S660“ iliustracija yra smagiausia, kokią tik galite gauti 25 MPH
Straipsnio „Honda S660“ iliustracija yra smagiausia, kokią tik galite gauti 25 MPH
Straipsnio „Honda S660“ iliustracija yra smagiausia, kokią tik galite gauti 25 MPH

Jūs netgi negalite išgerti daug, nes vienintelis puodelio laikiklis interjero viduje yra pakankamai didelis 750 ml buteliukui vandens. „Big Gulp“ čia lieka namuose. Vidaus erdvė yra gana prigludusi. Nors dauguma „kei“ automobilių gerai dirba nuslėpdami savo mažumą ir netgi būdami praktiški, S660 užtikrina, kad žinote, jog tai mažas automobilis.

Straipsnio „Honda S660“ iliustracija yra smagiausia, kokią tik galite gauti 25 MPH

Taip pat yra nedaug izoliacijos, todėl galite girdėti kiekvieną triukšmą iš išorės ir pajusti šilumą iš to mažo turbininio variklio. Pats variklis nėra blogas; jis gana veržlus, tačiau nerėkia ir neapsiverčia kaip ankstesni „Honda“ sportiniai automobiliai. Tai galėtų būti daroma ir su šiek tiek garsine drama.

Atsitiktinis vairavimas

Vairavimas mieste yra tas, kur S660 tikrai šviečia. Važiuojant nedideliu greičiu nepastebite dviženklio arklio galių. Užtat svarbu tik žavisi kitų žmonių žvilgsniai, lengvas vairavimas ir vėjas jūsų plaukuose.

Straipsnio „Honda S660“ iliustracija yra smagiausia, kokią tik galite gauti 25 MPH

Tokijas nėra geriausias miestas vairuoti rankinį, tačiau „S660“ pavarų dėžė apskritai nebuvo problema. Sankaba nebuvo sunki. Kontrastai, kad ir kokie nuostabūs, trukdė matomumui gale. Nelabai padėjo ir siauri sparnų veidrodžiai. Gerai, kad jis turėjo gana aiškią galinę kamerą.

Mažam automobiliui buvo stebėtinai patogu važiuoti tolimais atstumais. Išvykau 400 kilometrų (249 mylių) kelio į Nikko, kad išbandyčiau jį Irohazaka maršrute. Tai niekada nesijautė maža. Tiesą sakant, jis buvo toks tvirtas, kokio tikėjotės iš „Honda“. Greitas greitkelio važiavimas buvo stabilus ir neatvykau su jokiu nugaros skausmu.

Vienintelis klausimas buvo nuvažiuoti tą atstumą be stogo. Yra gana mažai vėjo bufeto, todėl jūs tikrai neturite pokalbių, tiesiog šaukiate mainus.

Straipsnio „Honda S660“ iliustracija yra smagiausia, kokią tik galite gauti 25 MPH

Kuro bakas buvo nedidelis, tik 25 litrai (apie 6,6 galonų), o tai truko maždaug 400 kilometrų. Nuostabu, kad per šešias dienas, kai turėjau automobilį, jis pravažiavo tik du pilnus bakus.

Aš taip pat nevažiavau ekonomiškai.

Agresyvus vairavimas

Nors tai kišenės dydžio sportinis automobilis, nesitikėkite, kad tai bus kišeninis monstras. Dėl variklio, kurio maksimali galia yra 64 AG, jūsų plaukai nedegs.

Tai padarys šypseną. Didelis. Aš myliu mažą, lengvą, nepakankamai galingą automobilį, kurį reikia išsukti tiek pat, kiek kitą vairuotoją, o „S660“ nenuvilia.

Straipsnio „Honda S660“ iliustracija yra smagiausia, kokią tik galite gauti 25 MPH

Greičiausiai tai smagiausia, ką gali praleisti 40 km / h greičiu arba apie 25 km / h. Važiuoklė yra išskirtinė. Nežinau, kaip pavyksta rasti sukibimą, net kai jį sugriebiate už sprando, tačiau jis nė karto neišėjo iš eilės, net jei tariamai išjungta ESC. Be abejo, padėjo ir lipnios „Yokohama“ padangos.